lxsiote;pgp
Ang iyong buong brokerage solution.

Para sa mga kasalukuyan o naghahangad na maging mga broker ng Forex at CD na gustong ialok ang “MT4” Trading platform ng (MetaTrader), ang kumpletong package ng LXSuite ng Leverate na nasa kahon at binubuo ng mga front-end solution, gayundin ang server at back-office na suporta. Nag-aalok din kami ng solusyon na may mababang presyo para sa mga nagsisimulang broker upang kaagad na magsimulang
tumakbo ang iyong brokerage. Ginagamit ang LXSuite ng mahigit sa 100 broker sa buong mundo.

Alamin Pa

Isang Kumpanyang mapagkakatiwalaan mo.

Isang kumpanya ng teknolohiya ang Leverate at ang aming mga kliyente ay ang mga nangungunang Forex brokerage sa buong mundo, hindi mga retail trader. Hindi kagaya ng mga kumpanya ng teknolohiya ng Forex, hindi isang Forex brokerage ang Leverate. Wala kaming mga kliyente na trader at hindi kami makikipagkumpitensya sa iyong mga trader. Ang tagumpay namin ay masusukat ng tagumpay ng iyong brokerage, kaya naman nagsusumikap kami na mabigyan ka ng teknolohiya upang magtagumpay.

Ano Pa Ang Kailangan Kong Malaman

inagawa ang pinakamahusay na teknolohiya sa Forex.

May limang opisina sa buong mundo at dalawang R&D center, nakatuon ang Leverate na bigyan ang mga kliyente nito ng pinakamahusay na teknolohiya ng Forex sa retail na pagnenegosyo. Mahigit sa 50% ng tauhan ng Leverate ang nakatuon sa R&D na may iisang layunin na patuloy na pahusayin ang teknolohiya ng mga kliyente ng Leverate. Palaging kasama sa aming pinagtutuunan ang mga pangangailangan ng aming mga kliyente para sa conversion, pagpapanatili at kakayahang kumita.

Alamin Pa

Solusyon na may mababang presyo para sa mga nagsisimulang broker ng Forex.

Ilunsad ang iyong sariling ganap na may brand na Forex Brokerage gamit ang LXSuite Venture Edition™, ang komprehensibong Forex trading package ng Leverate para sa mga nagsisimulang broker. Sadyang ginawa ang LXSuite Venture Edition™ upang umakma sa mga partikular na pangangailangan ng nagsisimulang broker at nagbibigay sa iyo ng teknolohiya na kailangan mo upang simulan ang iyong negosyo.

Alamin Pa

Tunay na pagmamay-ari ng iyong Forex brokerage.

Binibigyan ka ng Leverate ng teknolohiya, ngunit ikaw ang pipili kung paano patatakbuhin ang sarili mong modelo ng negosyo. Ikaw ang magpapasiya sa mga paglawak o komisyon.

Alamin Pa

I-explore ngayon ang teknolohiya ng Leverate.

Punan ang form sa kanan o makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayn na nasa ibaba upang makatanggap ng libreng konslutasyon sa iyong mga pangangailangan sa brokerage.  Makikipag-ugnayan sa iyo ang isa sa aming mga consultant sa sales sa loob ng ilang sandali. 
phone +86-21-61430718/ +852-39582854 / +65-3163-2499

mail  sales@leverate.com

skype  leverate.sales

captcha